استخاره قرآن
تبلیغات
<-Text2->
نویسنده : msnag
تاریخ : یک شنبه 23 آبان 1400
نظرات

شناخت ساعات مختلف شبانه روز خیلی ساعات دعا نویسی در علوم غریبه مهم و تاثیر گذار است یعنی اینکه بدانیم کدام استخاره قرآن کریم ساعت و زمان برای چه ذکر های مجرب کاری مناسب است. استخاره قرآن ساعات دعا نویسی شخصی که برای امری دعایی مینویسد استخاره قرآن اگر دعای سود سرشار در کسب و کار این کار را در ساعت مناسب انجام ندهد چه بسا نتیجه معکوس حاصل میگردد .

استخاره یعنی طلب خیر از خدا کردن. رجبعلی خیاط یعنی پروردگارا من حیرانم و نمی دانم این کار، مورد رضایت توست یا نه، تو خود استغفار امام علی رضای خویش را برایم پیش آور

یکشنبه:  از زمان ساعات دعا نویسی طلوع آفتاب به ساعت شمس دعا طلاق معروف است و سعد اکبر بوده و برای نوشتن دعا در مورد رجبعلی خیاط محبت و زبان بند مناسب است.

تکنیک مهم در ساعت دعا و طلسم نویسی

بدین ترتیب در هر روز ساعات دعا نویسی طلوع آفتاب ابتدای ساعت اول است و وقت استغفار امام علی چاشت(ضحى) ابتدای ساعت چهارم و اذان ظهر دقیقا ابتدای ساعت هفتم هر روز است و نماز عصر ابتدای ساعت دهم دعای حاجات ذکر های مجرب مهم و بزرگ و نماز مغرب ابتدای ساعت اول شب است و نیمه شب شرعی ابتدای ساعت هفتم شب می باشد.

قمر در عقرب نباشد این ایام در تقویم های نجومی

روز مخصوص باطل سحر روز چهارشنبه است هیچگاه در شب مخصوصا به هنگام غروب دعا و طلسم ننویسید که موجب بلا و ختم برای خانه دار شدن نزاع و جنگ میشود

شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت زحل است

موضوع ساعات دعا نویسی را اینگونه میشکافم :فرض را بر این میگذاریم شما رجبعلی خیاط پیش یک نفر به ساعت دعا نویسی اصطلاح دعا نویس رفتید و برای تحکیم زندگی خود دعای مهر محبت گرفتید تا همسر استخاره قرآن شما با شما بهتر رفتار کند و شما را دوست بدارد اگر شخص استخاره قرآن کریم نگارنده استغفار امام علی دعا بدون توجه یا در اثر ناآگاهی دعای بیخوابی شبانه طالع فرد رجبعلی خیاط را حساب نکند روزهای نحس را در نظر نگیرد

ساعات سعد و نحس در نوشتن دعا
برای جلوگیری از این گونه اشتباهات حتما به یک استاد خبره یا اگر قابل بدانید شخص بنده مراجعه کنید.

شما برای ارتباط با بنده می توانید به دعای دفع بی خوابی و گریه کودک بنده مراجعه کنید.انشالاه که به حول و قوه الهی مشکلات تمام مسلمین رفع شود.

یکشنبه ساعات دعا نویسی : ساعت اول یعنی یک ساعت ساعات دعا نویسی قبل از طلوع افتاب ساعت شمس است که سعد اکبر است و برای نوشتن دعا های محبت وزبان بند (عقداللسان) خوب است
یکی از اصحاب امام صادق استخاره قرآن از ایشان نقل می‌کند دعای دفع نحسی مجرب که ایشان فرمود: هر دعایی که پیش از آن حمد خدا نباشد، نیمه است و پی بریده است، حمد خدا باید و سپس ستایش او.

حضرت فرمود: بار خدایا! تویی آغاز و پیش از تو چیزی نیست و تویی انجام و پس ذکر مجرب از تو چیزی نیست ساعات دعا نویسی تویی آشکارا ذکرهای مجرب – کاملترین مجموعه ذکرهای مجرب و فرازتر از ذکر های مجرب تو چیزی نیست و تویی نهان و استغفار امام علی در برابر تو چیزی نه و تویی دعای شیخ بهایی عزیز و حکمت دار (اصول کافی، ج ۶، ص ۱۱۵.)

ذکر های خاص و مجرب

ساعات سعد و نحس را ملاحظه ننمایید و نیز بر اساس طبع فرد دعا ننویسد اینگونه دعا نتنها باعث معکوس شدن ساعات دعا نویسی نتیجه دعا یعنی جدایی بین دو نفر میشود بلکه اگر نگارنده دعا یا مراجعه استخاره قرآن کننده بدون دانش اسم های اعظم خداوند را بسوزانند گرفتاری و عذاب دامان آنها را میگیرد.

سه شنبه: مانند ذکر های مجرب سایر موارد داستان های واقعی رجبعلی خیاط بالا از زمان طلوع آفتاب به ساعت مریخ معروف بوده و اصطلاح آن نحس اصغر است و برای طلسم جدایی و دشمنی کاربرد دارد.

بار الها، تو خوب معبود و خوب پروردگاری هستی و من بد پرورش یافته ای هستم تو خوب مولایی هستی و من بد بنده ای، تو خوب مالکی هستی و من بد مملوکی، چه بسیار گناهی که مرتکب شدم و تو عفو نمودی و چه بسیار جرم هایی که از من سر زد و تو از آن گذشتی، چه بسیار خطاها کردم،

بند ۶: بار خدایا ! از ذکر های مجرب تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که در شب و روزم، اعضا و جوارحم را در آن گناه خسته کردم و ساعات دعا نویسی خود را در پرده ی پوشش خویش، از بندگانت پنهان کردم، در حالی که پرده ی حفظی جز پوشش استخاره قرآن کریم تو استخاره قرآن نیست؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهانم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان!

ساعات سعد و نحس دعا نویسی

بند ۷: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که دشمنانم با آن درپی آبروریزی من بودند و تو نقشه ی آنها رجبعلی خیاط را از من برگرداندی و کمکشان نکردی که مرا مفتضح کنند؛ گویا من دوست توام که مرا یاری کردی .

بند ۸: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که در آن توبه ی خویش را تقدیم به تو کردم،
پس حمد و سپاس ازان توست ای مولای استغفار امام علی من ! از تو درخواست میکنم ای خدا! همانطوری که اینگونه گناه را دردنیا مستور و پنهان ساختی، در قیامت نیز مرا رسوا نکنی ای بهترین رحم کنندگان!

بند ۱۳: بار خدایا ! از ساعات دعا نویسی تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که تعجیل عقوبت را قبل از پایان ذکر های مجرب یافتن گناه توقع داشتم ولی مهلتم دادی استخاره قرآن و پرده ی پوشش رابر من افکندی و با این همه از هیچ کوششی در هتک آن فروگذار نکردم؛ پس محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهانم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان!

ساعات نوشتن طلسم و دعا نویسی

یکی از شرایط مهم در انجام طلسم و دعا نویسی و نتیجه گیری از آن مربوط به آگاهی از این ساعات میباشد. به عنوان مثال روز دعای مهر و محبت های هفته و سیارات منسوب به آن ها چنین اند.

بند ۱۵: با خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که هلاک را به دنبال می آورد، یا بلا را فرود می آورد، یا شماتت دشمنان استغفار امام علی را در پی می آورد، یا پرده را میدرد، یا قطرات آسمان را حبس میکند؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهانم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان!

بند ۱۲: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که آن را فراموش کرده ام ولی تو آنرا شمرده ای، و آن را سبک شمرده ام و تو آن را نوشته ای، و آشکارا آن را مرتکب شده ام و تو آنرا پوشانده ای و اگر استخاره قرآن کریم از آن توبه میکردم حتماً می آمرزیدی؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان!

بند ۱۴: با خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که رحمتت را از من باز میدارد، یا عذابت را بر من فرود می­آورد ساعات دعا نویسی یا مرا از کرامتت محروم میسازد، یا نعمتت را از من زایل میسازد؛ پس بر محمد آل محمد درود فرست و این گونه گناهانم را بر من بیامرز ای بهترین آمرزندگان!

بند ۱: بار خدایا ! تو را حمد رجبعلی خیاط میگویم که به یاری تو موفق به ثناگوئیت شدم، و به سبب فساد ذکر های مجرب نیت و ضعف یقینم استخاره قرآن کریم اقرار میکنم که ناتوانم که تو را آنطور که مستحق و سزاوار هستی مدح کنم

استخاره قرآن کریم

پیام ذکر «الحمدلله» این است که با رسیدن به نعمتی مغرور نشده و نعمت را از جانب او بدانیم، در این صورت نه تنها نعمت باقی می‎ماند، بلکه فزونی می‎یابد.

کاملترین مجموعه ذکرهای مجرب
معنای ذکر «لا حول و لاقوّه الا بالله» این است که تمام قدرت‎ها به دست خداست و حلاّل همه مشکلات اوست.

امام رضا (ع) فرمود: ساعات دعا نویسی هر کس پس از نماز صبح صد بار بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»؛ به دعای رفع گردن درد اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی نزدیک‌تر استغفار امام علی شده و به راستی که در ذکرهای مجرب – کاملترین مجموعه ذکرهای مجرب مدار اسم اعظم قرار گرفته است. (سفینه البحار، ج ۱، ص ۶۶۱)

برآورده شدن حاجت
امام صادق(ع) فرمودند: کسی که دعا می‌کند و در پایان می‌گوید «ماشا الله، لاحول و لا قوه الا بالله» حاجتش برآورده استخاره قرآن شود. (ثواب الاعمال، ص ۲۳)

از رسول خدا (ص) روایت ذکر های مجرب شده‌است دعا طلاق که فرمودند: گفتن ذکر «لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم» دارویی است که نود و نه بیماری را بهبود می‌بخشد که آسان‌ترین آنها اندوه است

ذکر مجرب

و معنای رجبعلی خیاط این کلمه چنین راز صفت های استخاره قرآن کریم خداوند است: هیچ ذکرهای مجرب – کاملترین مجموعه ذکرهای مجرب حرکت و نیرویی جز به سبب و خواست خدا ساعات دعا نویسی پدید نیامد. (مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۳۹۶ )

یکی از اصحاب امام صادق (ع) از دعای بیخوابی شبانه ایشان نقل می‌کند که ایشان فرمود: هر دعایی که پیش از آن استغفار امام علی حمد خدا نباشد، نیمه استخاره قرآن است و پی بریده است، حمد خدا باید و سپس ستایش.

اگر این معنی را باور کرده و با تمام ذکرهای مجرب – کاملترین مجموعه ذکرهای مجرب وجود به در خانه او برویم و حالتی شبیه حالت غریق در دریا پیدا کنیم، که جز قدرت خداوند به هیچ چیز دیگر فکر نکنیم، خداوند ما را کفایت خواهد کرد.

کسی که همواره به یاد خدا باشد، خداوند همنشین و جلیس او خواهد بود چنان که قدسی به حضرت دعای مهر و محبت موسی (ع) فرمود: ای موسی؛ من همنشین کسی هستم رجبعلی خیاط که مرا یاد کند، موسی سؤال کرد: روزی که هیچ پناهی نیست جز پناه تو چه کسی در پناه تو خواهد بود.

دوشنبه: ساعات دعا نویسی اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت قمر است که سعداصغر است و نیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت دعای افزایش فروش و کاسبی وزبان بند به کار میرود

استخاره قرآن

بلكه واقعاً نيز راهنما و راهگشا به سوى خيرات است و اين حقيقتى است كه در روايات وارد شده، و ما استخاره قرآن کریم خود بارها و بارها آزموده ايم كه استخاره ها گوئى معجزه مى كند.

استخاره، نه تنها انسان ذکر های مجرب را از حال تحيّر و استخاره قرآن کریم سرگردانى - كه بدترين حالات است و مايه تلف شدن استغفار امام علی وقت و نيروى اوست - نجات مى بخشد، و او را با اراده و تصميم رجبعلی خیاط قوى و گام هاى استوار به سوى مقصد به حركت وا مى دارد

بايد انسان بعد از استخاره - با شرايطى كه در بالا گفته شد - ترديد نكند و به دنبال آن به راه بيفتد و از خدا خير و صلاح خويش استخاره قرآن را بطلبد و بر ذات پاك او توكّل كند، و مطمئن باشد نتيجه

استخاره با قرآن امام جعفر صادق

1ـ استخاره منحصر به جايى است كه مثبت يا استخاره قرآن کریم منفى بودن كار بر انسان روشن نباشد، و با تفكّر و انديشه، و حتّى استخاره قرآن کریم با مشورت كردن با افراد خبره و صاحب ساعات دعا نویسی نظر نيز روشن نشود؛ اين جا، جاى استخاره است و در غير اين صورت استخاره كردن، اشتباه است.

گاه انسان براى كارى استخاره مى كند و مطابق آن، به سوى آن كار مى رود و ظاهراً نتيجه اى نمى گيرد؛ امّا بعد از ماه ها، يا سال ها، رمز عجيب آن استخاره را درمى يابد. به هر حال، استخاره را با پيشگويى نبايد اشتباه گرفت؛ بلكه استخاره خير و صلاح كار را از طريق درخواست از خداوند استخاره قرآن به انسان نشان مى دهد.

2ـ از استخاره هاى مكرّر در استخاره قرآن کریم يك چيز بايد پرهيز كرد (مگر اين كه فاصله قابل توجّهى بشود و يا رجبعلی خیاط اين استغفار امام علی كه شرايط تغيير كند.) در استخاره هاى مكرّر، همان استخاره اوّل معتبر است و بقيّه اعتبارى ندارد.

شرایط استخاره با قرآن

در رابطه با شرایط و زمان استخاره با قرآن احادیث و نظرات متعددی وجود دارد اما رعایت موارد زیر از سوی علمای ذکر های مجرب دینی و برخی بزرگان اسلام تاکید شده است:

همچنین بهتر است که قبل از استخاره سه بار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) را بخواند و سپس سه ساعات دعا نویسی مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستد و سپس نیت کرده و دعای مخصوصا استخاره را نیز قرائت رجبعلی خیاط کند و به انچه استخاره قرآن که مایل است استخاره کند، پسندیده تر آنست استغفار امام علی که با وضو استخاره قرآن کریم و روبه قبله باشد چنان که گویا نماز به جا می آورد.

رجبعلی خیاط و داستان های واقعی آن

ولی مرا مؤاخذه نکردی و چه بسیار بدی ها که عمداً مرتکب شدم و تو از آن درگذشتی و چه بسیار لغزش ها که از من سر استغفار امام علی زد و از آن چشم پوشی نمودی، و مرا بر غفلتم مأخذه نکردی! اینک این منم که به خود ظلم کرده ام و به گناهم اقرار و به خطاهایم اعتراف دارم.

بند ۹: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که با صرف وقت و تأمل برای انجام آن، شب را به بیداری گذراندم تا توانستم مرتکب شوم،ولی صبح که شد در زیّ صالحین به سوی تو گام برداشتم ساعات دعا نویسی در حالی که خلاف رضایتت را در درون خود پنهان کرده بودم ای پروردگار عالمیان ! پس بر محمد و آلش درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان!

پس ای آمرزنده گناهان! از تو میخواهم که گناهانم را ببخشی و از لغزش هایم درگذری، پس به نیکی اجابت کن که استخاره قرآن کریم تو سزاوار اجابت و اهل تقوا و آمرزشی

نوشتن طلسم و دعا نویسی اصولی موارد بالاتر به عنوان طلسم محبت و عشق و زبان بند به کار رفته و استفاده می‌شود.

استغفار امام علی

جمعه: ساعت اول یعنی ساعات دعا نویسی یک ساعت قبل دعا محبت و عشق | آیه قرآنی و دعا عشق و محبت از طلوع افتاب ساعت زهره است که سعد اکبر است است و نیز برای نوشتن دعا و طلسمات ذکر های مجرب محبت و زبان بند به کار میرود

همه ثناها مخصوص خداوندی است که پیروز و غالب است، همه ثناها مخصوص خداوندی است که دانا به نهان و آشکار استخاره قرآن کریم همه وصیت نامه شهید مصطفی صدرزاده چیز است، همه رجبعلی خیاط ثناها مخصوص خداوندی است استخاره قرآن که مالک و تواناست، همه ثناها ذکرهای مجرب – کاملترین مجموعه ذکرهای مجرب مخصوص خداوندی است که مردگان را زنده نموده و زندگان را می‌میراند و او بر هر چیزی تواناست. (ثواب الاعمال، ص ۳۲۹)

ساعات دعا نویسی بیان ساعات و ایامی که می بایست باطل سحری در آن زمان انجام شود

پنج شنبه: ساعت اول ساعات دعا نویسی یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مشتری است که سعد اکبر است است و نیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت و زبان بند به کار میرود

سه شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مریخ است که نحس اصغر است و برای نوشتن دعا و طلسمات دشمنی و جدائی به کار میرودتعداد بازدید از این مطلب: 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:

عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود